Usługi

Księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
składanie okresowych sprawozdań finansowych,
deklaracje podatkowe VAT, CIT, PIT

Kadry i płace

sporządzanie listy płac,
rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
prowadzenie kart wynagrodzeń,
roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,
przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę,
obsługa rozliczeń z ZUS,
przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
wystawianie świadectw pracy.

Usługi prawne

Oferujemy usługi kompleksowego doradztwa i obsługi prawnej dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Sprawy nam powierzone prowadzone są przez ekspertów z jak największą starannością oraz profesjonalizmem, z wszechstronną analizą zagadnień zgłaszanych przez Klienta. Współpracując z różnymi kancelariami prawnymi możemy dostarczyć Państwu dokładnie takiego wsparcia jakiego potrzebuje Państwa firma.

Doradztwo

✓ doradztwo księgowo-kadrowe,
✓ doradztwo finansowe,
✓ pomoc w rejestracji podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem wszelkich formalności,
✓ pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności,
✓ doradztwo biznesowe i strategiczne
✓ wstępne, darmowe konsultacje online

Wkrótce:
✓ doradztwo podatkowe,
✓ doradztwo prawne

Cennik

Ceny naszych usług ustalamy z każdym Klientem indywidualnie. Nie posiadamy jednego, uniwersalnego cennika naszych usług. Koszt współpracy z naszym biurem rachunkowym jest uzależniony od jej zakresu, ilości usług z jakich planują Państwa skorzystać, od ilości dokumentów oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Jako dokument rozliczamy:

 • faktury każdego rodzaju z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do pięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • wyciągi bankowe, z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do pięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • dokument zakupu, np. rachunek, paragon, bilet – Dokument sprzedaży, np. paragon itp.

Jako dokument rozliczamy:

 • faktury każdego rodzaju z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do pięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • wyciągi bankowe, z przyjęciem, że jeden dokument stanowi do pięciu pozycji na stronie. Każda wielokrotność tej liczby jest liczona jako następny dokument. Nadwyżka do pięciu pozycji nie zmienia ilości dokumentów.
 • dokument zakupu, np. rachunek, paragon, bilet – Dokument sprzedaży, np. paragon itp.
 

W skład oferty Pełnej Księgowości wchodzi pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa danej firmy i obejmuje między innymi:

 •         Zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 •         Ewidencja środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych
 •         Wystawianie deklaracji podatkowych (PCC,NIP,CIT,VAT,PIT)
 •         Ewidencja wyposażenia
 •         Ewidencja podatku od towarów i usług
 •         Comiesięczny Bilans i RZiS
 •         Raportowanie
 •         Wspomaganie w kontrolach organów państwowych
 •         Wsparcie księgowe
 •         Doradztwo przy optymalizacji kosztów
 •         Reprezentowanie przed ZUS i US
 •         Przygotowywanie umów z pracownikami
 •         Przygotowanie świadectw pracy
 •         Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi kadrowej i pracowników
 •         Prowadzenie akt osobowych pracowników

 

W skład oferty Księgi Przychodów i Rozchodów wchodzi obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa danej firmy i obejmuje między innymi:

 •         Zakładanie i prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 •         Ewidencja środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych
 •         Wystawianie deklaracji podatkowych (PCC,NIP,VAT,PIT)
 •         Ewidencja wyposażenia
 •         Ewidencja podatku od towarów i usług
 •         KPiR
 •         Raportowanie
 •         Wspomaganie w kontrolach organów państwowych
 •         Wsparcie księgowe
 •         Doradztwo przy optymalizacji kosztów
 •         Reprezentowanie przed ZUS i US
 •         Przygotowanie świadectw pracy
 •         Przygotowywanie umów z pracownikami
 •         Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi kadrowej i pracowników
 •         Prowadzenie akt osobowych pracowników

Jeżeli w danym miesiącu dokumentów jest więcej niż przewiduje wykupiony przez Państwa pakiet i przekracza pakiet najbliższy, to faktura za usługi księgowe będzie wystawiona na podstawie wyższego pakietu cenowego lub na podstawie naszych indywidualnych ustaleń.

Staramy się elastycznie podchodzić do każdego klienta, rozumiejąc specyficzną sytuację i indywidualne potrzeby. Dlatego zachęcamy do przesłania zapytania ofertowego za pomocą poniższego formularza kontaktowego – wycenimy nasze usługi, zaproponujemy wstępne warunki współpracy i wspólnie wypracujemy najlepszy model współpracy!